Tüm İş İlanları, Hepsi Bir Arada

İnsan Kaynakları Mesleğinde Öne Çıkan Beş Uzmanlık

Firmasına göre değişmekle birlikte insan kaynakları pozisyon tanımı, işletmelerde, işe almaktan, eğitime ve ücretlendirmeye kadar hemen her şeyi kapsayabilir veya sadece tek bir insan kaynakları konusuna odaklanabilir. Küçük bir firma tek bir insan kaynakları uzmanı ya da yöneticisine sahip olabilir. Büyük kurumlarda ise insan kaynakları yönetimi uğraşı, istihdam ve işe yerleştirme, maaş ve diğer kazançlar, başvuru değerlendrme, işçi-işveren ilişkileri, eğitim ve bireysel gelişim gibi çeşitli alanlara dağıtılmıştır.

Günümüzde pek çok üniversite insan kaynakları yönetimi alanında mezun ve yüksek lisans eğitimi vermektedir. Buna karşılık, insan kaynakları stratejisti John Sullivan’a göre (www.tlnt.com) gelecekte insan kaynakları pozisyonlarına, olasılıkla finans ve teknoloji gibi farklı disiplinlerden profesyoneller getirilebilir.

Amerika’nın işgücü istatistiklerini yayınlayan BLS (Bureau of Labor Statistics), insan kaynakları mesleğindeki ayrımlara bakmaksızın tüm insan kaynakları işgücünün 2008 ile 2018 arasında yılda yüzde 22 oranında büyüyeceğini açıkladı. Bu oran birçok meslekte olduğundan daha yüksek görünüyor.

İşte şu günlerde en çok ilgi gören insan kaynakları uzmanlıkları:

Ücret ve Getiri Yöneticileri

Bu İK yöneticileri, ücretler, ikramiyeler, tazminatlar, yaşam sigortası ve sağlık sigorta paketleri gibi firmanın çalışanlara yönelik kazanç ve ödüllendirme politikalarını geliştirir, uygular ve yönetir.

Bu işte görev almak için üniversite mezunu olmak gerekir. Yönetim ve insan kaynakları gibi konuyla ilgili bir daldan mezun olmak ve beş yıl gibi bir süreyi kapsayan deneyim tercih sebebidir. Bu meslekten olan insanlar ABD’de iyi ücretler almaktadır. PayScale Haziran 2011 verilerine göre bu mesleklerde yıllık ücretler, uzmanlığa ve deneyime bağlı olarak 40 bin 125 dolar ile 98 bin 221 dolar arasında değişiyor.

Eğitim ve Kişisel Gelişim Uzmanları

Bu uzmanlar, çalışanlar için eğitim ve kişisel gelişim programlarını tasarlar ve yönetir. Bu meslekler, organizasyonel gelişim danışmanlığı ile eğitim ve gelişim yöneticiliği gibi farklı uzmanlıklara da ayrılabilir. Genellikle eğitim ve gelişim uzmanları, çalışanların iş becerilerini artırmayı hedefleyen performans gelişim ölçütleri, oryantasyon eğitimlerinin yönetimi ve iş içinde eğitimlerin düzenlenmesi gibi konuları eğitim yöneticileri ve bölüm yöneticileri ile çalışarak tespit eder.

Bu pozisyon için genellikle iş yönetimi gibi bir üniversite mezuniyet derecesi aranır. İş idaresi yüksek lisansı ve İK’de beş yıldan fazla deneyim tercih sebebidir. PayScale’e göre Amerika’da yıllık ücret skalası ise 36 bin 147 dolar ile 75 bin 422 dolar arasında değişmektedir.

İşe Alma, Başvuru Değerlendirme ve Yerleştirme Uzmanı

İşe alımcılar olarak da bilinen bu İK uzman grubu, çalışanların işe alınmasından yerleştirilmesine kadar olan süreci yönetir. Genellikle fuar ve okul kampüslerini ziyaret amaçlı seyahatleri sırasında umut vaat eden adayları keşfetmeye çalışırlar. Aday listelerini tarar, ilgili görüşmeleri yapar, adayları testten geçirir, referanslarını kontrol eder ve iş tekliflerini uzatır.

Psikoloji ve iş idaresi bölümleri önde gelmek üzere bu iş için üniversite mezunu olmak gerekir. Bu alanda çalışan insan kaynakları uzmanlarının yıllık ücret skalası, PayScale’e göre ABD’de 29 bin 690 USD ile 69 bin 575 USD arasında değişmektedir.

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (HRIS) Analisti

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (Human Resources Information System – HRIS) alanında uzman ve analistler, bu sistemleri kullanabilen, geliştirebilen ve yönetebilen profesyonellerdir. Bu alanda çalışacak adayların üniversitelerin ilgili lisans ve yüksek lisans bölümlerinin mezunları olması tercih edilir.  PayScale’e göre HRIS analistleri bugün, firmasına ve kendi deneyimlerine bağlı olarak 40 bin 681 USD ile 85 bin 69 USD aralığında yıllık ücret skalasına sahiptir. HRIS analistleri bir müddet sonra HRIS yöneticiliği (47.609 -117.210 USD), insan kaynakları yöneticiliği (38.808 – $85.882 USD) ya da kıdemli iş analisti (54.743 – 99.457 USD) pozisyonuna terfi edebilmektedir.

Personel Destek Planı Yöneticileri

Bazı yerlerde personel destek yöneticileri, iş ve aile programları yöneticisi veya iş-yaşam dengesi yöneticisi olarak da adlandırılan bu İK uzmanları, çalışanların iş ve özel yaşamları arasında bir köprü görevi görürler… Çalışanın huzur ve güvenini sağlayacak programlar uygulayarak iş – yaşam dengesini korur ve sonuç itibarıyla iş verimliliğinin yükselmesine çalışır. Çalışma ortamı güvenliği ve sağlık standartlarının yükselmesi, çalışanlar için bireysel sağlık ve fiziksel zindelik planlarının uygulanması, tıbbi desteklerin geliştirilmesi, esnek çalışma saati uygulamalarının planlanması, gıda hizmetleri ve rekreasyon etkinliklerinin yönetimi, çocuk ve yaşlı bakımı gibi programların ve bireysel danışmanlık hizmetlerinin hayata geçirilmesi, bu pozisyonun genel iş tanımı içinde yer alır.

Lisans ve genellikle yüksek lisan seviyesinde üniversitelerin İK bölümlerinden mezun ve İK’de beş yıl deneyimli kişiler bu pozisyonlari için tercih edilir. Bu grup İK içinde en yüksek ücretleri alan uzman kesimidir. Salary.com’a göre ABD’de bu pozisyon için ortalama ücret 101 bin 298 USD’dir.